Nyheder

Overskrift:

Den nationale Læseinitiativpris gik til Guided Reading Danmark

Kort Text:
Tænk at vi skulle starte vores virke med at modtage den prestigefyldte nationale Læsesintiativ pris. Års erfaringer med ny metode bliver nu tilgængeligt for alle skoler.
Beskrivelse:

Læsevejlederne fra Rudersdals Kommune vinder årets Læseinitiativ pris, fordi vi med Guided Reading har med et projekt at gøre, der sætter både de stærke og de svage læsere i centrum og sikrer en både differentieret og balanceret undervisning i læsning fra skolestarten. Differentieret, fordi eleverne undervises i mindre grupper, hvor de arbejder med bøger, som passer til deres aktuelle læseudviklingsniveau. Balanceret, fordi der i undervisningen både arbejdes med forståelse af teksten, ordkendskab, viden om ords opbygning og automatisering af læsningen. 

Læsevejlederne i Rudersdal var for nogle år siden på en studietur til London, hvor de så Guided Reading praktiseret, og de blev så inspireret af det, de så, at de tog hjem og prøvede at udvikle en dansk version. Rudersdal Kommune har hjulpet læsevejlederne på vej ved at bevilge midler til indkøb af materialer, og læsevejledernes skoler har bidraget ved at give timer og rammer til at prøve ideerne.

Men ingenting var blevet til noget som helst, hvis ikke de fire læsevejlederes mange timers arbejde i udviklingen af projektet var kombineret med lige dele faglig kompetence og entusiasme. Resultater og erfaringer fra læsevejledernes skoler førte til, at alle skoler i Rudersdal kommune gennemfører Guided Reading i de yngste klasser. Læsevejlederne har derfor også været nødt til at lære fra sig til andre lærere. Det er ikke kun kommet andre skoler i kommunen til gavn, men også skoler i andre kommuner. I første omgang kun i nærområdet, men efterhånden også rundt om i landet.
Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker Læsevejlederne fra Rudersdals Kommune tillykke med den velfortjente pris. Med prisen følger den eftertragtede ÅL-statuette og en check på 15.000 kr. Prisen er sponsoreret af Gyldendal.