Kom igang

Mindset og organisation

At få stukturen omkring Guided Reading op at stå kræver ofte både organisatoriske ændringer, nye materialer, faglig kompetenceudvikling samt et ændret mindset, fx i forhold til ændret læsedidaktik eller at læsning bliver en fælles opgave blandt forskellige faggrupper.

Det er en forudsætning for et succesfuldt forløb, at I investerer i en samlet pakke bestående af online-materialer og to kompetenceudviklingskurser, et før-kursus og et efter-kursus, hvor vi  arbejder med de ovenstående temaer. 

Før-kursus

Før-kurset laver vi nogle uger inden I som skole skal i gang med Guided Reading. Før-kurset er en gigantisk øjenåbner for mange i forhold til, hvordan differentiering med Guided Reading bliver en reel mulighed for alle børn. Kursisterne går forventningsfulde og vidende ud ad døren og klare på at skabe differentieret og motiverende læseundervisning  

Efter-kursus

Efter-kurset afvikler vi, når I har været i gang med Guided Reading nogle måneder. Al forandring kræver tid og afprøvning. Vi arbejder både med jeres succeser og også der, hvor der er knaster. 


Ud over de obligatoriske før- og efterkurset, anbefaler vi to supervisionsbesøg i egen praksis for at støtte forankringen helt tæt på skolen. Dette tilbud er en mulighed I kan vælge til.


I vil løbende få gratis hjælp til diverse spørgsmål. Vi er aldrig længere væk end et telefonopkald eller en mail.


Kontakt os her.